उत्पादनहरू

बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 0 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 0
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 1 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 1
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 2 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 2
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 3 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 3
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 4 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 4
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 5 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 5
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 6 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 6
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 7 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 7
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 8 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 8
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 9 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 9
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 10 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 10
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 11 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 11
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 12 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 12
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 13 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 13
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 14 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 14
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 15 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 15
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 16 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 16
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 17 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 17
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 18 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 18
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 19 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 19
 • बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 20 बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष - 20

बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष

भर्खरको दशकमा, बच्चाहरूको दिमाग बुद्धिको सुधार गर्ने र राम्रो बानी विकास गर्न पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिएर। बेबी बच्चाहरूको शिक्षाको लागि अभिभावकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सबैभन्दा नवीन र STE खेलौना विकास गर्न प्रतिबद्ध छ। अब हामीले Storage-- बर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि दैनिक प्रयोग पूरा गर्न भण्डारण र कुर्सी सेट गरी घरेलु ब्लक तालिका विकास गरेका छौं। यो एक ब्लक टेबल, पानी तालिका, बालुवा तालिका, वा बच्चालाई चित्रकला वा खाना समय गर्न को लागी एक गतिविधि तालिका मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, अरू जस्तै सिक्न, कागज काट्ने, चेस आदि। सही बच्चाको निर्माण ब्लक तालिका सेट को रूप मा, यो बच्चाहरु लाई बढाउनेछ स्थानिक कल्पना, हातमा कौशल र रंग र आकार मान्यता।

सोधपुछ पठाउनुहोस्

उत्पादन विवरण

बच्चाहरूको उमेरका लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लकहरू टेबल --8 वर्ष

भर्खरको दशकमा, बच्चाहरूको दिमाग बुद्धिमत्ता सुधार गर्ने र राम्रो बानी बसाल्ने सन्दर्भमा पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिएर। बेबू बच्चाहरूको शिक्षाको लागि अभिभावकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सबैभन्दा नवीन र STEM खेलौना विकास गर्न प्रतिबद्ध छ। अब हामीले Storage-- बर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि दैनिक प्रयोग पूरा गर्न भण्डारण र कुर्सी सेट गरी घरेलु ब्लक तालिका विकास गरेका छौं। यो एक ब्लक टेबल, पानी तालिका, बालुवा तालिका, वा बच्चालाई चित्रकला वा खाना समय गर्न को लागी एक गतिविधि तालिका मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, अरू जस्तै सिक्न, कागज काट्ने, चेस आदि। सही बच्चाको निर्माण ब्लक तालिका सेट को रूप मा, यो बच्चाहरु लाई बढाउनेछ स्थानिक कल्पना, हातमा कौशल र रंग र आकार मान्यता।

१. उत्पादन सुविधाहरू

 

विशेषताहरु:

l Muti Kids Activity तालिका - डबल पक्षीय डिजाइनको साथ, बच्चाहरू ब्लक साइडमा निर्माण गर्न सक्छन् वा चित्र कोर्न, अध्ययन गर्न सक्छन्, मिठो पक्षमा खाना खान्छन्।

l बच्चाहरूको लागि टेबलहरू रोक्नुहोस् - बिग ब्लक टेबलले बच्चाहरूलाई उनीहरूले जे मनपर्छ ब्लक गर्न अनुमति दिन्छ। र बच्चाहरूले पनि घर निर्माण गर्न सक्दछ चित्रको रूपमा माथि देखाइएको अनुसार गाईड बुक अनुसार (समावेश)। सबै ब्लकहरू सामान्य ब्लकहरूको लागि उपयुक्त हुन्छन्।

l तपाईंको बच्चाको साथ हुर्कियो - चार २.7676 सानो टेबल लेगको साथ आउँदछ, टेबलको उचाई १..7575 देखि १ .5।। इन्च समायोजित गर्न सकिन्छ बच्चाहरूको अग्लो उचाइ पूरा गर्न।

l स्थापना गर्न सजिलो र भण्डारण - डेस्कटप मुनि ठूलो क्षमता ड्रयर र det अलग गर्न योग्य भण्डारणको साथ सुसज्जित, ब्लक तालिका ब्लकको धेरै भण्डारण गर्न कहिँ पनि समस्याहरूको समाधान गर्दछ।

l प्रोफेशनल ग्यारेन्टी र मैत्री समर्थन - भण्डारणको साथ बेबु ब्लक तालिकाले तपाईंलाई जोखिम बिना किन्न अनुमति दिन्छ!

l टेबलको अधिकतम लोडिंग वजन १ 150० पाउन्ड, र कुर्सीको लागि २०० पाउन्ड हो।


२.उत्पाद विवरण

ITERM NO।

BT-1007

SIZE

* 75 * .8 37. * * cm cm सेमी (टेबल) २ * * २२ * cm cm सेमी (कुर्सी)

मटेरियल

एबीएस + पीपी

प्याकिंग

१२ एसईटीएस / सीटीएन

COLOR

चित्रको रूपमा

लोगो

अनुकूलित

MOQ

1000PCS

 

बच्चाहरूको युगका लागि भण्डारन र कुर्सी Household-8 बर्षेसम्म घरेलू ब्लक तालिकाको विस्तृत विवरण

 


 

 

 

Line. उत्पादन लाइन चित्रहरु


 

 

 

प्रमाणीकरण

 

 

Shi. ​​शिपिंग र डेलिभरी

 

 

FA. FAQ

प्रश्न: के हामी बच्चाहरू युग - for वर्षको लागि भण्डारण र कुर्सीको साथ घरेलु ब्लक टेबलको प्याकिंगमा OEM गर्न सक्छौं?
A: निश्चित, कृपया हामीलाई तपाईंको रेखाचित्र दिनुहोस्।


Q: मँ अर्डर राख्नु अघि गुणवत्ता परीक्षण गर्न को लागी एक नमूना छ?
A: निश्चित, तर नमूना शुल्क नि: शुल्कको लागि होईन, तपाईं अर्डर गरे पछि हामी नमूना शुल्क फिर्ता गर्नेछौं। Plz बुझियो।


Q: तपाईंसँग कुनै अन्य गतिविधि ब्लक टेबल छ?
A: निश्चित, कृपया अधिक जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्।

 

C. हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

 

जेसिका ये

फोन: + -5 86--576--8१18१1१63।

मोब: +86 15 १ 158-6700००-848888।।

Wechat & whatsapp: 008615867008488

QQ: 552324080

ईमेल:বিক্রয়2@bebone.com 

 

हट ट्यागहरू: बच्चाहरूको उमेरका लागि स्टोरेज र कुर्सीको साथ घरेलू ब्लक तालिका --8 वर्ष, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक, खरीद, कारखाना, अनुकूलित, OEM, थोक, नि: शुल्क नमूना, द्रुत डेलिभरी, स्टक, चीन, मेड इन चाइना, सस्तो, तातो बिक्री , टिकाऊ, गुणवत्ता

सम्बन्धित श्रेणी

सोधपुछ पठाउनुहोस्

कृपया तलको फारममा आफ्नो सोधपुछ दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा जवाफ दिनेछौं।