Taizhou Bebooe घरेलु नवीनतम जापान प्रदर्शनी ट्रेलर

2023-07-14


प्रदर्शनीको नाम:जीवन शैली सप्ताह,

जापान घर र उपहार र किराना शो
प्रदर्शनी समय:जुलाई १९-२१, २०२३
स्थान चिनियाँ:टोकियो एरियाके प्रदर्शनी हल
स्थान अंग्रेजी:टोकियो ठूलो दृश्य
स्थान:टोकियो बिग साइट, जापान
3-11-1 एरियाके, कोटो-कु, टोकियो, जापान 135-0063

हल नम्बर:हल 7 वा पूर्वी 7, बुथ नम्बर: L36-38।